LopendVuur

Nieuwsbrieven

Er worden 1 of 2-wekelijks nieuwsbrieven verstuurd. Deze nieuwsbrieven bevatten veelal korte mededelingen die nu vaak op het liturgieboekje worden vermeld, maar die voor een breder publiek interessant zijn. Voorbeelden hiervan zijn de aankondigingen van nieuwe activiteiten of geheugensteuntjes voor komende activiteiten, berichten over lief en leed, korte oproepjes; kortom alles wat zich leent voor het korte, actuele nieuws wat elke week weer anders is.