LopendVuur

Nieuwsbrieven

Er worden 1 of 2-wekelijks nieuwsbrieven verstuurd. Deze nieuwsbrieven bevatten veelal korte mededelingen die nu vaak op het liturgieboekje worden vermeld, maar die voor een breder publiek interessant zijn. Voorbeelden hiervan zijn de aankondigingen van nieuwe activiteiten of geheugensteuntjes voor komende activiteiten, berichten over lief en leed, korte oproepjes; kortom alles wat zich leent voor het korte, actuele nieuws wat elke week weer anders is.

U kunt zich op deze pagina aanmelden voor deze nieuwsbrieven. Wij willen voldoen aan de wettelijke regels rondom het versturen van nieuwsbrieven. Dit betekent dat u voor het aanmelden een aantal stappen moet volgen:

1. U vult hieronder de gevraagde gegevens in en drukt op 'Aanmelden voor de nieuwsbrief'.

2. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een e-mail ter bevestiging van uw aanmelding
    In deze e-mail staat een internetverwijzing (hyperlink) naar een bevestigingspagina. Wij
    vragen u deze hyperlink te selecteren. Na deze bevestiging is uw aanmelding definitief.
    Vanaf dat moment zult u nieuwsbrieven ontvangen.

3. U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door te klikken op de link die onder in de e-mail
    van de nieuwsbrief staat of door een e-mail te sturen naar nieuwsbrieven@lopendvuur.net.
    Vermeld in uw e-mail altijd uw naam, e-mailadres en de niewsbrief(kerk) waar u zich voor
    wilt afmelden.

Wij wensen u veel leesplezier!

Let op:

 

Nieuwsbrief
   
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
 
E-mailadres
 
Aanmelden voor de nieuwsbrief