LopendVuur

Actie kerkbalans 2019: ‘Geef voor je kerk’

Een thema dat spreekt voor zichzelf. De kerk doet ertoe en is uw steun het waard. Wij willen actieve geloofsgemeenschappen zijn waar leden elkaar kunnen ontmoeten in de vieringen en worden bemoedigd en geïnspireerd. In de kerk worden sacramenten bediend en het is een plek waar iedereen altijd – of u nu lid bent of niet- terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor. Geef daarom aan uw kerk. Zodat uw kerk kan blijven bestaan en geven aan anderen. Help mee en geef aan uw eigen kerk wat u kunt missen.

De Aktie kerkbalans wordt ook dit jaar voor iedere wijk ondersteund met een eigen folder, waarin mensen uit de eigen kerk aan het woord komen. En u vindt er ook informatie over uw eigen geloofsgemeenschap.

Ontvangt u in januari niet vanzelf de folder van uw eigen kerkplek? Mail dan svp naar onderstaand mailadres, of download de folder hier:

Folder Herberg Brandpunt
Folder Inham
Folder Veenkerk

Naast inzet van mensen heeft uw kerk geld nodig. Onder andere voor de gebouwen, de verwarming en het personeel.

Onze begroting voor 2019 is niet sluitend. Het aantal leden wat bijdraagt aan Kerkbalans is de afgelopen jaren afgenomen. Daardoor zijn bezuinigingen noodzakelijk en dragen minder mensen meer lasten. Veel mensen zetten zich als vrijwilliger in voor de kerk in Amersfoort Noord: steunt u uw kerk ook financieel?

Wij zijn ons ervan bewust dat velen van u al een hoge bijdrage geven. Dat is fijn en noodzakelijk. Echter elke bijdrage telt en geeft aan men ons werk steunt. Als u mogelijkheden ziet om uw gebruikelijke bijdrage te verhogen, dan is dat meer dan welkom!

Als u geïnteresseerd bent in wat er zoal financieel omgaat in de kerk, kunt u de begroting hier vinden.

Namens het College van Kerkrentmeesters

Kees van Beem

 

Graag willen wij attent maken op de mogelijkheden van periodiek geven. Klik hier voor meer informatie.

Heeft u geen bericht over de actie Kerkbalans ontvangen? En wilt u de complete informatie ontvangen? Mailt u dan svp: fondsencvk@pknamersfoortnoord.nl