LopendVuur

Coelhorst

Op de Coelhorsterweg in Hoogland-West ligt een kleine begraafplaats die eigendom is van de Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord. Op deze begraafplaats kunnen leden van deze gemeente worden begraven.

Op de begraafplaats staat ook een kapel die belangrijk is als grafkapel voor de familie Tuyll van Serooskerken. In 1957 werd de kapel vererfd aan de familie Beelaerts van Blokland. Omdat de kapel aan de Coelhorsterweg 35 in Hoogland-West nog altijd in gebruik is als familiegraf is ze alleen tijdens Open Monumentendag voor bezoek geopend.

Bij een begrafenis van een naaste komt er veel op u af. De belangrijkste praktische vragen omtrent het begraven op Coelhorst vindt u in het reglement voor de begraafplaats Coelhorst.

Deze tarieven voor het begraven op Coelhorst gelden per 1 januari 2022.

Voorbeeldberekeningen Coelhorst 01-01-2022

Naast kosten voor de begrafenis op Coelhorst, worden er ook kosten in rekening gebracht voor o.a. de huur van de kerkzaal.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beheerder C.W. (Kees) van Dijke
e-mail: beheerdercoelhorst@pknamersfoortnoord.nl
telefoon: 06 13 56 78 79.