LopendVuur

Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad is de overkoepelende kerkenraad voor de wijkkerkenraden van Hoogland en Amersfoort Noord. Het hart van het kerkenwerk ligt in de wijken: vieren, pastoraat en gemeenteopbouw. De taken van de Algemene Kerkenraad zijn vooral gericht op de zorg voor de samenhang in de gemeente, overkoepelende voorzieningen en taken, en vertegenwoordiging naar externe partijen. Waar samenwerking van de wijkgemeenten meerwaarde oplevert, wordt dit bovenwijks ondersteund.

In februari 2018 heeft de AK een nieuw beleidsplan 2018-2020 vastgesteld.

Dit beleidsplan vindt u hier

 

De samenstelling van de Algemene Kerkenraad is als volgt:

voorzitter: Henk Veldhuis

scriba: Ilse van Zeewijk

namens de diaconie: Kees Ruissen

namens het College van Kerkrentmeesters: Kees van Beem

namens de pastores: ds. Anna Walsma

namens De Inham: roulerend 

namens Het Brandpunt: Johan van der Vorm (a.i.)

namens De Veenkerk: Gerrit-Jan Straatsma

 

Contactgegevens:

e.  akscriba@pknamersfoortnoord.nl