LopendVuur

Vacatures

 

Er worden dringend mensen gevraagd …

Hebt u interesse voor een van de functies en wilt u uw verantwoordelijkheid nemen voor de goede gang van zaken in de kerkelijke gemeente, meld u dan bij: vacatures@pknamersfoortnoord.nl.

Ook gemeente­leden die zich niet voor een termijn kunnen vastleggen maar die wel op projectbasis, tijdelijk, actief willen zijn, wordt verzocht te reageren onder vermelding van hun kennis-/interessegebied.
Wilt u telefonisch informatie ontvangen: Neem contact op met het kerkelijk bureau, 0334 805 096, en wij bellen u terug.

 

Algemene Kerkenraad (AK)
Hoe willen we kerk zijn in 2020 In Amersfoort-Noord? Gaan we door op de huidige weg of slaan we andere wegen in? Wat zijn nu de knelpunten én de verbeterpunten in onze kerk? Hoe verdelen we de (beperkte) financiële middelen?

Zulke vragen behandelen we in de Algemene kerkenraad. Na een korte voorbereidende moderamenvergadering komt de AK we één maal per maand bij elkaar.

Secretaris AK

Als scriba/secretaris van de AK zorg je ervoor dat binnenkomende post op de juiste plaats terecht komt, verzorg je de agenda en de bijbehorende stukken voor de vergaderingen van AK. Ook de uitgaande correspondentie en het redigeren van de notulen behoren tot je werkzaamheden. Ben je zorgvuldig en heb je hart voor onze kerk, dan heten we je graag welkom!

Nadere informatie over deze AK- vacatures bij de voorzitter Henk Veldhuis van de AK (akscriba@pknamersfoortnoord.nl) 

 

College van kerkrentmeesters

Hoe willen we kerk zijn in 2020 In Amersfoort-Noord? Gaan we door op de huidige weg of slaan we andere wegen in? Hoe verdelen we de (beperkte) financiële middelen? Het College van Kerkrentmeesters (CvK) ondersteunt de AK bij alle zakelijke aangelegenheden. We beheren de bovenwijkse kerkelijke financiën en dragen zorg voor personeel en gebouwen.

 

Secretaris CvK
De secretaris van het CvK zorgt dat ontvangen post op de juiste plaats terecht komt, verzorgt de agenda en de bijbehorende stukken voor de vergaderingen van het CvK. Ook de uitgaande correspondentie en het maken van de notulen behoren tot zijn werkzaamheden.

Ben je zorgvuldig en heb je hart voor onze kerk en wil je daarin wat tijd investeren, dan maken we graag kennis met je!

 

Kerkrentmeester-administrateur 

De kerkrentmeester-administrateur voert de financiële administratie van de kerkelijke gemeente, met inbegrip van de administraties van de begraafplaats Coelhorst en van het kerkblad Lopend Vuur. Verder maakt hij de jaarrekening. De verantwoordingen van de vier wijken worden t.b.v. de jaarrekening in de financiële administratie van de gemeente opgenomen.
Info: finadmin@pknamersfoortnoord.nl

Nadere informatie over deze CvK-vacatures bij de voorzitter Kees van Beem (voorzittercvk@pknamersfoortnoord.nl).