LopendVuur

Diakonie

Er is veel armoede en onrecht in de wereld. Het College van Diakenen voelt zich geroepen, om recht doen aan de mens dichtbij en veraf, nu en in de toekomst, gevraagd en ongevraagd. We versterken hiermee eigen kracht, respect en waardigheid van mensen in de hele wereld.

Het College bestaat uit 12 diakenen, waarvan drie het bestuur vormen:

Voorzitter : Nicoline Rodenburg
Secretaris : Petra Zandbelt
Penningmeester : Kees Ruissen

Als college voelen wij ons gesteund door de volgende woorden uit Micha 6:8:

Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.

Ons werk werd in 2020 sterk beïnvloed door de gevolgen van de coronapandemie. De belangrijkste wetenswaardigheden over wat we hebben kunnen doen vind je in het kort in het document ‘Het jaar 2020 in vogelvlucht’.

Wil je een compleet overzicht van onze activiteiten in 2020 dan kun je volstaan met het Jaarverslag 2019, aangevuld met ‘Het jaar 2020 in vogelvlucht’.  We hebben over 2020 namelijk geen apart volledig jaarverslag gemaakt.

Wil je meer weten of heb je hulp nodig, neem dan alsjeblieft contact met ons op.

Contactgegevens:

e: collegevandiakenen@lopendvuur.net

t: 033-4566830

 

Informatie over de begroting en de jaarrekening vindt u op de ANBI  pagina. Gedetailleerde informatie zijn in te zien op het Kerkelijk Bureau, Hamseweg 40.