LopendVuur

Diakonie

Er is veel armoede en onrecht in de wereld. Het College van Diakenen voelt zich geroepen, om recht doen aan de mens dichtbij en veraf, nu en in de toekomst, gevraagd en ongevraagd. We versterken hiermee eigen kracht, respect en waardigheid van mensen in de hele wereld.

Het College bestaat uit 12 diakenen, waarvan drie het bestuur vormen:

Voorzitter : Nicoline Rodenburg
Secretaris : Petra Zandbelt
Penningmeester : Kees Ruissen

Als college voelen wij ons gesteund door de volgende woorden uit Micha 6:8:

Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.

 

De verantwoording van de diaconie van het jaar 2018 vind u hier.

Contactgegevens:

e: collegevandiakenen@lopendvuur.net

t: 033-4566830