LopendVuur

ANBI RSIN nummers

RSIN is de afkorting van Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer. Dat is een fiscaal registratienummer dat vermoedelijk ook op de aangifte inkomstenbelasting vanaf 2015 of 2016 moet worden vermeld bij gedane giften aan de kerk.

 

RSIN nummer Protestante gemeente te Hoogland / Amersfoort-Noord  :

0037.16.922

 

RSIN nummer Diaconie Protestante gemeente te Hoogland / Amersfoort-Noord :

'nog niet ontvangen van de belastingdienst'