LopendVuur

Vorming en Toerusting

Jaarlijks wordt in samenwerking met de RK-parochie Onze Lieve Vrouw een programma van activiteiten in het kader van Vorming&Toerusting opgesteld. Veel kringen worden rondom het jaarthema georganiseerd (zie knop jaarthema). Maar er zijn ook diverse lezingen en gesprekskringen. Zo wordt op een aantal zondagmiddagen in het jaar Café Verwondering georganiseerd. Dit zijn gesprekken in De Herberg over thema's van gelovige, culturele of politieke aard.Ook de musical valt in dit kader. Zo wordt éénmaal per drie jaar een musical georganiseerd. In 2017 is de musical Judas met groot succes opgevoerd. 

Andere bijeenkomsten of gesprekskringen in het kader van Vorming en Toerusting worden via de knop Actueel aangekondigd.