LopendVuur

Jeugd en jongeren

Binnen de vier wijkgemeenten is er een ruim aanbod aan activiteiten voor jeugd en jongeren. Voor de kinderen tot 12 jaar vinden de activiteiten vooral binnen de wijken plaats. Ook voor de jeugd vanaf 12 jaar ligt het accent in de wijken, maar samenwerking tussen de wijken wordt bevorderd. Zo bezoeken de jongeren de jeugddiensten in de verschillende wijkgemeenten en vindt er een jaarlijks volleybal toernooi plaats waar jeugdteams uit de verschillende wijkgemeenten aan deelnemen.

Kijk op de website van de kerken voor meer activiteiten.