LopendVuur

ANBI Bestuursamenstelling

bestuursamenstelling

 

Onze kerk bestaat uit de gemeentelijke wijken Hoogland, Kattenbroek, Zielhorst, Nieuwland en Vathorst. Per wijk is er een wijkkerkenraad of wijkraad, die op wijkniveau verantwoordelijk is voor het bestuur. Zielhorst, Nieuwland en Kattenbroek vormen één wijk.

Als overkoepelend bestuur is er een Algemene Kerkenraad, waarin alle wijken zijn vertegenwoordigd. Daarnaast is er het overkoepelende College van Kerkrentmeesters. Dit college behartigt de financiën, de gebouwen en personeelszaken. Het College van Diakenen is een zelfstandig wijkoverstijgend orgaan en behartigt hulp aan mensen, dichtbij en veraf. Beide colleges zijn vertegenwoordigd in de Algemene Kerkenraad. De verschillende raden laten zich bijstaan door commissies en taakgroepen.

De verschillende bestuursorganen worden gevormd door vrijwilligers. Daarnaast is in elke raad een predikant aanwezig. De volgende functies kunnen zijn vertegenwoordigd in de raden:

- Voorzitter (en vice-voorzitter)
Scriba (Secretaris)
Penningmeester
Ouderling kerkrentmeester
Pastoraal ouderling 
Diaken 
Jeugdouderling 
Predikant 

In totaal bestaan de wijkkerkenraden en Algemene Kerkenraad uit ongeveer 15 personen. Dat aantal is echter sterk wisselend door permanente vacatures. Deze raden hebben een moderamen. Dat is een soort dagelijks bestuur, dat de vergaderingen voorbereidt en de dagelijkse gang van zaken regelt. In een moderamen zitten de (vice)-voorzitter, secretaris en een predikant. Bij de Algemene Kerkenraad zit ook de voorzitter van het College van Kerkrentmeester in het moderamen.

De actuele namen van de aanspreekpunten uit de verschillende raden kunt u vinden via deze site.