LopendVuur

Stand van zaken september 2015

Ongeveer een jaar geleden zijn de vier wijkgemeenten van Hoogland/Amersfoort-Noord (de Inham, het Brandpunt, de Herberg en de Veenkerk) een discussie gestart over hun toekomst. In dat kader is in februari 2015 een gemeenteberaad gehouden. Over de uitkomsten daarvan is verslag gedaan in Lopend Vuur en de nieuwsbrieven.

In het gemeenteberaad zijn veel waardevolle wensen en meningen uitgewisseld met betrekking tot hetgeen we belangrijk vinden bij de vieringen. De flappen en stickers zijn in de afgelopen maanden nader bekeken en geanalyseerd door de werkgroep 2020 PKN Hoogland/Amersfoort Noord. De Algemene Kerkenraad heeft echter gevraagd hoe ook bij andere doelgroepen wensen en ideeën geïnventariseerd kunnen worden over een toekomstbestendige kerkgemeenschap. 

De werkgroep vieringen heeft geconstateerd dat met name de jongeren en jonge gezinnen minder vertegenwoordigd waren in het gemeenteberaad van februari. Er zijn meerdere ideeën de revue gepasseerd om deze groepen te benaderen. Tevens is geprobeerd om daarvoor nog voor de zomervakantie iets te organiseren. Maar dat bleek niet haalbaar.

 

Net voor de zomervakantie heeft de werkgroep vieringen overleg gehad met vertegenwoordigers van de jeugdgroepen uit de vier wijkgemeenten. Samen met hen is besproken hoe de jeugd betrokken kan worden bij het proces om te komen tot een toekomstige PKN-gemeenschap. De conclusie was dat de meeste kans op inbreng is om input te vragen bij de verschillende bestaande jeugdgroepen. Inmiddels zijn hiervoor gerichte vragen opgesteld en aan de jeugdgroepen voorgelegd.

Daarnaast is in de werkgroep 2020 besproken hoe ook andere groepen nog benaderd kunnen worden. Ook hierbij is gekozen voor een praktische insteek: de bestaande (gespreks)groepen, kringen en dergelijke worden hiervoor benaderd.

 

De gedachte is om vervolgens over de gegeven antwoorden een discussieavond te organiseren eind 2015/begin 2016. Te zijner tijd volgt hierover nader bericht.

Het streven is er nu op gericht om begin 2016 dan vervolgstappen te zetten na deze meer inventariserende ronde.