LopendVuur

Actie kerkbalans 2018: ‘Geef om je kerk’

Een thema dat spreekt voor zichzelf. De kerk doet ertoe en is het waard om om/voor te geven. We staan voor het verbinden van mensen met elkaar en met God. Op de vraag wat je in de kerk doet, antwoorden mensen naast ‘geloven’ bijvoorbeeld ook met: nadenken, twijfelen, verwonderen, helpen, troosten, onthaasten en ook zorgen voor onze aarde. Kernwoorden die aangeven wat kerk-zijn betekent. Die kerk is uw steun waard!

De Aktie kerkbalans wordt dit jaar voor iedere wijk ondersteund met een eigen folder, waarin mensen uit de eigen kerk aan het woord komen. En waarin u informatie vindt over uw eigen geloofsgemeenschap.

Ontvangt u in januari niet vanzelf de folder van uw eigen kerkplek? Mail dan svp naar onderstaand mailadres, of download de folder hier:

Folder Veenkerk
Folder Herberg Brandpunt
Folder Inham

Naast inzet van mensen heeft uw kerk geld nodig. Onder andere voor de gebouwen, de verwarming en het personeel.

Anders dan bij verenigingen, heeft onze kerk geen vastgestelde bijdrage: de bijdrage is vrijwillig. Vindt u het prettig een richtlijn voor de hoogte van uw bijdrage te lezen? We doen op basis van de statistieken graag een voorstel: als uw netto jaarinkomen minder is dan € 10.000, geef dan wat u kunt missen. Is uw netto jaarinkomen meer is dan € 10.000, geef dan 3% of meer van uw netto jaarinkomen.

Onze begroting voor 2018 is niet sluitend. Het aantal leden wat bijdraagt aan Kerkbalans is de afgelopen jaren afgenomen. Daardoor zijn bezuinigingen noodzakelijk en dragen minder mensen meer lasten. Veel mensen zetten zich als vrijwilliger in voor de kerk in Amersfoort Noord: steunt u uw kerk ook financieel?

Wij zijn ons ervan bewust dat velen van u al een hoge bijdrage geven. Dat is fijn en noodzakelijk. Echter elke bijdrage telt en geeft aan men ons werk steunt. Als u mogelijkheden ziet om uw gebruikelijke bijdrage te verhogen, dan is dat meer dan welkom!

Als u geïnteresseerd bent in wat er zoal financieel omgaat in de kerk, kunt u de begroting  hier vinden.

Namens het College van Kerkrentmeesters

Kees van Beem

 

Graag willen wij attent maken op de mogelijkheden van periodiek geven. Klik hier voor meer informatie.

Heeft u geen bericht over de actie Kerkbalans ontvangen? En wilt u de complete informatie ontvangen? Mailt u dan svp: geldwervingcvk@pknamersfoortnoord.nl 

Ook kunt u uw bijdrage overmaken naar Protestantse gemeente Hoogland - Amersfoort Noord. Bankrekening: NL80 RABO 0373722834