LopendVuur

Algemene Kerkenraad

dexamethason augentropfen

dexamethason nasenspray read dexamethason pro medicin

De Algemene Kerkenraad is de overkoepelende kerkenraad voor de wijkkerkenraden van Hoogland en Amersfoort Noord. Het hart van het kerkenwerk ligt in de wijken: vieren, pastoraat en gemeenteopbouw. De taken van de Algemene Kerkenraad zijn vooral gericht op de zorg voor de samenhang in de gemeente, overkoepelende voorzieningen en taken, en vertegenwoordiging naar externe partijen. Waar samenwerking van de wijkgemeenten meerwaarde oplevert, wordt dit bovenwijks ondersteund.

Het beleid van onze gemeente vindt u hier. Er is inmiddels een nieuw beleidsplan in voorbereiding.

De samenstelling van de Algemene Kerkenraad is als volgt:

voorzitter: Henk Veldhuis

scriba: vacature

namens de diaconie: Kees Ruissen

namens het College van Kerkrentmeesters: Kees van Beem

namens de pastores: ds. Anna Walsma

namens De Inham: Alice Oortgiesen

namens Het Brandpunt: Johan van der Vorm (a.i.)

namens De Veenkerk: Erik Kappert

 

Contactgegevens:

e.  akscriba@pknamersfoortnoord.nl