LopendVuur

Vacatures

 

Er worden dringend mensen gevraagd …

Hebt u interesse voor een van de functies en wilt u uw verantwoordelijkheid nemen voor de goede gang van zaken in de kerkelijke gemeente, meld u dan bij: vacatures@pknamersfoortnoord.nl.

Ook gemeente­leden die zich niet voor een termijn kunnen vastleggen maar die wel op projectbasis, tijdelijk, actief willen zijn, wordt verzocht te reageren onder vermelding van hun kennis-/interessegebied.
Wilt u telefonisch informatie ontvangen: Neem contact op met het kerkelijk bureau, 0334 805 096, en wij bellen u terug.

 

Algemene Kerkenraad (AK)
Hoe willen we kerk zijn in 2020 In Amersfoort-Noord? Gaan we door op de huidige weg of slaan we andere wegen in? Wat zijn nu de knelpunten én de verbeterpunten in onze kerk? Hoe verdelen we de (beperkte) financiële middelen?

Zulke vragen behandelen we in de Algemene kerkenraad. Na een korte voorbereidende moderamenvergadering komt de AK we één maal per maand bij elkaar.

Voorzitter AK
Voor de leiding van onze vergaderingen zijn we op zoek naar een voorzitter. Kun je hoofdzaken en bijzaken goed onderscheiden, wil je leiding geven aan een goed gemotiveerde groep van ongeveer 10 personen, en heb je hart voor onze kerk, dan heten we je graag welkom!

Scriba AK
Als scriba/secretaris van de AK zorg je ervoor dat binnenkomende post op de juiste plaats terecht komt, verzorg je de agenda en de bijbehorende stukken voor de vergaderingen van AK en moderamen. Ook de uitgaande correspondentie en het redigeren van de notulen behoren tot je werkzaamheden. Ben je zorgvuldig en heb je hart voor onze kerk, dan heten we je graag welkom!

Nadere informatie over deze AK- vacatures bij de vicevoorzitter abaarslag@planet.nl, of bij de voorzitter CvK jbajema@planet.nl.

 

College van kerkrentmeesters

Hoe willen we kerk zijn in 2020 In Amersfoort-Noord? Gaan we door op de huidige weg of slaan we andere wegen in? Hoe verdelen we de (beperkte) financiële middelen? Het College van Kerkrentmeesters (CvK) ondersteunt de AK bij alle zakelijke aangelegenheden. We beheren de bovenwijkse kerkelijke financiën en dragen zorg voor personeel en gebouwen.

Secretaris CvK
De secretaris van het CvK zorgt dat ontvangen post op de juiste plaats terecht komt, verzorgt de agenda en de bijbehorende stukken voor de vergaderingen van het CvK. Ook de uitgaande correspondentie en het maken van de notulen behoren tot zijn werkzaamheden.

Ben je zorgvuldig en heb je hart voor onze kerk, dan ben je welkom!

 

Kerkrentmeester geldwerving
Een  belangrijke  functie binnen het CvK is die van geldwerver. Hij of zij draagt zorg voor het goed verlopen van de actie Kerkbalans binnen onze gemeenschap en coördineert de inning van de bijdragen Solidariteitskas. Hij monitort de ontvangsten en de mutaties in de loop van het jaar en rapporteert over de ontwikkelingen en de opbrengsten aan CvK en AK.

Een uitdagende functie midden in de kerkelijke gemeente van Hoogland Amersfoort Noord!   

Nadere informatie over deze CvK-vacatures bij jbajema@planet.nl.

 

Kerkrentmeester-administrateur 
(vacature per 1 september a.s.)
De kerkrentmeester-administrateur voert de financiële administratie van de kerkelijke gemeente, met inbegrip van de administraties van de begraafplaats Coelhorst en van het kerkblad Lopend Vuur. Verder maakt hij de jaarrekening. De verantwoordingen van de vier wijken worden t.b.v. de jaarrekening in de financiële administratie van de gemeente opgenomen.
Info: finadmin@pknamersfoortnoord.nl

 

Oecumenische wijkraad Brandpunt
De OWB is blij met de vele vrijwilligers die zich inzetten voor de geloofsgemeenschap.

Dat maakt het Brandpunt tot een levendige gemeenschap. In het komende seizoen wil “Het Brandpunt”  zich nog duidelijker manifesteren naar buiten en tegelijkertijd de communicatie binnen het Brandpunt versterken. De OWB is daarom op zoek naar:

Lid Communicatie (oudste)
Jebrengt samenhang en structuur aan in alle communicatie-uitingen van Het Brandpunt. Ook stimuleer je anderen om over Brandpunt-zaken te communiceren. Vanuit deze rol vertegen­woordig je Het Brandpunt in bovenwijkse commissies. Daarnaast draag je mede de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor Het Brandpunt.

Info: ytamminga@xmsnet.nl

 

OWB lid (RK vertegenwoordiger; vice- voorzitter)
Je vertegenwoordigt de RK discipline binnen het oecumenisch beleid. Tevens overleg je namens de OWB met bestuur en werkgroepen van de parochie OLVvA. Je bent in staat anderen te stimuleren bij hun werk in de werkgroepen/ commissies van Het Brandpunt en deze werkzaamheden te coördineren

Info: secretaris.owb@lopendvuur.net

 

Wijkgemeente De Inham
De Inham is een protestantse gemeente met oog voor hedendaagse ontwikkelingen in liturgie en geloofsreflectie. Wij beschouwen het omzien naar elkaar als één van onze kerntaken. Ook kijken we over onze grenzen heen; dichtbij en ver weg.

 

Lid ZWO-groep
ZWO staat voor: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Deze taakgroep van de diaconie is te klein voor de vele ideeën die leven binnen wijkkerkenraad en diaconie. 

Zo is de groep dit jaar gestart met het project ‘De groene kerk’ .

Voel je je betrokken bij de wereld om je heen, ver weg en dichtbij, dan is dit dé kans om je ideeën handen en voeten te geven.

Nadere informatie:  wallypeace@hotmail.com

 

Pastorale ouderling (-en)
De wijkkerkenraad van de Inham zoekt, ter versterking van het pastorale team, een of twee ouderling(-en) voor een periode van (in principe) vier jaar. Samen met een collega pastorale ouderling en een team van betrokken, enthousiaste mensen geef je vorm en inhoud aan het omzien naar elkaar in onze gemeente. Ook neem je deel aan de maandelijkse kerkenraadsvergaderingen en draag je mede bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de wijkgemeente.

Nadere informatie: j.de.gans@casema.nl

 

Jeugdouderling
Het jeugdwerk van de Inham is op zoek naar een tweede jeugdouderling die zich met name bezig zal houden met de jeugd vanaf de middelbare schoolleeftijd. Samen met de jeugdouderling voor de jongere jeugd maak je plannen voor het bestaande jeugdwerk maar ook neem je zo mogelijk initiatieven voor nieuwe vormen en werkwijzen. Ook neem je deel aan de maandelijkse kerkenraadsvergadering (eventueel in toerbeurt met je collega-jeugdouderling) en draag je mede bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de wijkgemeente.

Nadere informatie: jeugdouderling@inham.net

 

Scriba
Als scriba/secretaris van wijkkerkenraad zorg je ervoor dat binnenkomende post op de juiste plaats terecht komt, verzorg je de agenda en de bijbehorende stukken voor de vergaderingen  en het moderamen.  Ook de uitgaande correspondentie en het redigeren van de notulen behoren tot je werkzaamheden. Dit zijn de kerntaken. Daarnaast maak je het jaarverslag, lever je kopij aan voor het Lopend Vuur, enz. Vaak is dit in samenspraak met de voorzitter. Naast lid van de wijkkerkenraad ben je ook lid van het moderamen. Dit betekent dat je in ieder geval twee vergaderingen per maand hebt,

Nadere informatie: scriba@inham.net

 

Lopend Vuur zoekt:Vrijwilliger advertentie-acquisitie.
Wilt u helpen Lopend Vuur betaalbaar te houden? En bent u contactueel vaardig?  Dan bent u de persoon die wij zoeken om de relatie met  onze adverteerders te onderhouden en om nieuwe advertentie-mogelijkheden aan te boren. De werkzaamheden zijn beperkt. De ‘piek’ ligt in het najaar;

Inlichtingen: administratieLV@pknamersfoortnoord.nl