LopendVuur

Een toekomstbestendige PKNHAN in 2020?!

 

De vier wijkgemeenten van Hoogland/Amersfoort-Noord zijn een discussie gestart over hun toekomst. Het doel is om in de toekomst Hoogland / Amersfoort-Noord vanuit de huidige vier wijkgemeentes te laten groeien naar één toekomstbestendige PKN+ gemeenschap. Dat kunnen dan overigens nog steeds meerdere wijken of gebieden en/of meerdere locaties zijn.

Er zullen verschillende mogelijkheden (waaronder wijkavonden) worden geboden, waarop u de gelegenheid krijgt om uw stem te laten horen. Denkt u er nu alvast over na. Binnenkort zal er ongetwijfeld naar uw mening en ideeën worden gevraagd. Immers, samen als PKN Hoogland/Amersfoort-Noord toekomstbestendig in 2020, dat lukt natuurlijk pas echt als het gedragen wordt door de leden van de wijkgemeenten.

 

Via deze pagina kunt u informatie vinden over dit visietraject 2020.

 

Eind 2015 is het visietraject stilgelegd door gebrek aan bemensing.

 

In september 2015 is een nieuwsbericht uitgebracht over de stand van zaken.

 

Gemeenteberaad 11 februari 2015

Op 11 februari is er een gemeenteberaad van de vier wijkgemeenten gezamenlijk gehouden in Het Brandpunt. Er waren circa 80 belangstellenden. In groepen is nagedacht over de vragen:

Wat zou je in een viering niet willen missen?

Wat vind je spannend als we meer samenwerken in een viering?

Een impressie van deze avond kunt u hier vinden.

De agenda voor deze avond en enige achtergrond is op deze pagina te vinden.

In de gedrukte versie van Lopend Vuur van maart 2015 heeft Mirjam Gaasterland een reactie gegeven.

 

Artikelen

- De aanleiding en achtergronden vindt u hier.

- Al langere tijd wordt er gesproken over de ontwikkelingen in de wijk Nieuwland en de toekomst voor De Herberg. Op deze pagina kunt hierover meer informatie vinden.

- Waar is de commissie vieringen 2020 in het najaar van 2014 mee gestart? Dat is te lezen in dit artikel.

 

Reacties

- In de gedrukte versie van Lopend Vuur van september 2014 heeft Geert van der Heide een reactie gegeven. Deze kunt u hier vinden. Bernard Dijkdrenth heeft gereageerd op het artikel van Geert. Deze reactie is via deze link te lezen.