LopendVuur

Reactie Geert van der Heide

In het Lopend Vuur van september 2014 is onderstaande reactie opgenomen van Geert van der Heide:

Een stip op de horizon??

Ik las in het juli-augustus nummer van het Lopend Vuur een artikel van de hand van Aad Oomens, voorzitter van de wijkkerkenraad De Inham, waarin hij een blik werpt op de toekomst van onze kerkelijke gemeente. Terwijl ik het las dacht ik “Waar heb ik dat toch eerder gehoord”. En ja, het kwam weer boven. Voor de mensen die wat later hebben ingeschakeld een kleine terugblik op het voorafgaande: Nog niet zo lang geleden, (zeker geen eeuwigheid, zoals we die in onze gebeden aanroepen) werd er een omvangrijk rapport naar de prullenbak verwezen. Een rapport dat als onderwerp had: “De toekomst van PKN Hoogland/Amersfoortnoord”.

En laat dat nu net de kop van het artikel zijn dat bij mij bovengenoemde gedachte opriep. Even een paar jaar terug in de tijd:

De Algemene kerkenraad (AK) riep een werkgroep in het leven met als opdracht: Denk eens na over de vraag hoe zal onze gemeente er over een aantal jaren uitzien in het kader van en met het oog op de secularisatie en de daarmee gepaard gaande financiële consequenties en geef daar een advies over. De werkgroep kwam met een goed rapport met daarin een aantal adviezen.

Een tweede groep werd samengesteld om de adviezen uit te werken en om te komen tot concrete voorstellen. Iemand met deskundigheid op het gebied van reorganisatieplanning maakte deel uit van deze groep vrijwilligers. Zoals Aad Oomens terecht zegt in zijn artikel: ‘Gedetailleerde plannen voor grote veranderingen kosten veel tijd om te maken, in te vullen en te organiseren’.

En dat was ook toen het geval. Er is een aantal jaren aan gewerkt. Vele mensen hebben daar, naar ik schat tezamen honderden uren aan gewerkt, alle wijkkerkenraden hebben zich er over gebogen en gingen akkoord. Hier en daar werden wijzigingsvoorstellen ingediend, die waar mogelijk verwerkt werden. Het eindresultaat ging naar de klassikale vergadering. En ook die gaf haar fiat. En toen... toen kwam er alsnog een extra gemeenteberaad in De Inham. En zie daar: Al het werk van de vele vrijwilligers werd voor kennisgeving aangenomen. “Het is een leuk plan maar we doen het niet”. Dit was het, voor de makers van het reorganisatieplan, verbijsterende besluit. Ach, zo gaat dat soms in een vrijwilligersorganisatie. Maar goed. Er is kennelijk sprake van voortschrijdend inzicht. Ik wens de mensen die met exact dezelfde opdracht opnieuw aan de slag gaan wijsheid en succes toe. Mag ik ze één tip geven: Kijk niet naar een stip op de horizon maar in het archief. Misschien ligt het hele plan uitgewerkt en wel nog ergens op een plank. Kan een hoop werk schelen.

Geert van der Heide (ex scriba van de Algemene Kerkenraad)