LopendVuur

Toekomst Herberg/Nieuwland

Een toekomstbestendige situatie voor De Herberg/wijk Nieuwland

Al langere tijd wordt er gesproken over de ontwikkelingen in de wijk Nieuwland. Enerzijds ging het daarbij om de terugloop bij de maandelijkse vieringen in de Herberg en anderzijds werd er (tegelijkertijd) een groei rondom het inloopwerk geconstateerd, onder andere door het sluiten van de Boerderij. Daardoorheen speelt uiteraard ook het teruglopen van de financiële armslag bij de moederkerken.

In dat licht zijn er nu gesprekken gaande met de PKN-HAN, PKN-stad en Onze Lieve Vrouw van Amersfoort (RK), om te komen tot een stichting Inloopwerk Amersfoort. Het ligt in de bedoeling om de Herberg hierbij te laten aansluiten, waardoor het inloopwerk in de Herberg weer voor lange tijd geborgd is. Dit geeft onder meer ruimte om subsidies aan te vragen bij derden. De Oecumenische Wijkraad Nieuwland (OWN) zal dan niet meer verantwoordelijk zijn voor dat inloopwerk. Wel zal er vanuit Nieuwland een groep vrijwilligers naast de diaconaal werker komen, om het inloopwerk mede vorm te geven. Uiteraard zal daarbij gekeken worden, waar het inloopwerk en het kerkenwerk elkaar kunnen blijven versterken.

In de verwachting dat het inloopwerk wordt overgedragen, heeft de OWN zich beraden op haar rol. De OWN heeft hierbij geconcludeerd dat het niet zinvol is om een zelfstandige Wijkraad voor Nieuwland in stand te houden. Het kost teveel vrijwilligerstijd om allerlei bestuurlijke taken te doen, voor relatief weinig (kerkelijke) activiteiten.

Nieuwland heeft een oecumenische basis, net als Het Brandpunt. Daarom heeft de OWN met de OWB (de Oecumenische Wijkraad van het Brandpunt) het gesprek gestart over het samenvoegen van de wijken Zielhorst, Kattenbroek en Nieuwland. Uiteraard zijn er ook Nieuwlanders die liever kerken in de Martinus (RK), de Inham en de Veenkerk (PKN). Dit aspect wordt meegenomen in die gesprekken.

Op dit moment (oktober 2014) verlopen de gesprekken, over zowel het inloopwerk als het kerkenwerk in Nieuwland, heel constructief. Die gesprekken zijn nog niet afgerond; waarschijnlijk zal dat eind 2014 wel het geval zijn. Dan zal duidelijker zijn, hoe een en ander vorm krijgt.

Uiteraard wordt u hierover geïnformeerd, via Lopend Vuur, de nieuwsbrieven en/of wijkavonden. Mocht u tussentijds vragen hierover hebben, dan kunt u die sturen naar de secretaris van de OWN (Jan Bentvelzen, jan.bentvelzen@mensa.nl) met een kopie aan pknhan2020@lopendvuur.net

In samenwerking met de Werkgroep Communicatie 2020, Jan Bentvelzen