LopendVuur

Uitnodiging gemeenteberaad 11 februari 2015

Agenda gemeenteberaad 11 februari 2015

 

19.45 uur      inloop en koffie (neemt u een gekleurd kaartje in ontvangst?)

20.00 uur     opening, inleiding en doelstelling van de avond door de AK

20.25 uur      voorstellen, proces en werkwijze commissie vieringen 2020

20.30 uur      gespreksronde 1:

groepen van 8-10 gemeenteleden met gespreksleider/ zie flap in hal

                        Gesprek over de vragen:

                        Wat zou je in een viering niet willen missen?

Wat vind je spannend als we meer samenwerken in een viering?

 

21.00 uur      pauze, In de hal kunt u intekenen als u mee wilt denken over PKN+ 2020

21.15 uur      gespreksronde 2: zelfde groepen met gespreksleider

                        Gesprek over “voor mij pakkende uitspraken op flaps uit gespreksronde 1”

21.45 uur      korte terugkoppeling/ vragenronde

21.55 uur      informeren over de vervolgstappen en afsluiting van de avond

22.00 uur      informeel samenzijn met drankje

 

Waarom nadenken over een toekomstbestedinge PKN gemeenschap?

Hoewel de uitkomst van de hele discussie op voorhand niet vaststaat, is wel duidelijk dat het geen vrijblijvende discussie is. De financiële situatie van onze kerkgemeenschap noopt ons om op langere termijn keuzes te maken. De verwachting is dat het in de komende jaren steeds moeilijker gaat worden om de inkomsten en de uitgaven met elkaar in evenwicht te brengen. De uitgaven stijgen alleen maar, terwijl de inkomsten teruglopen. Vorig jaar bleek gelukkig dat de teruggang in inkomsten iets minder negatief was, dan eerder voorspeld. Dat laat onverlet dat moet worden doorgegaan op de ingeslagen weg, maar het geeft ons wel wat meer tijd. Tijd, die we goed kunnen gebruiken om zorgvuldig uit te zoeken, hoe we als vier wijkgemeenten zodanig kunnen samenwerken, dat onze kerkgemeenschap ook voor de langere termijn financieel gezond kan blijven.

Zeker is al wel dat de vier wijkgemeenten intensiever zullen moeten gaan samenwerken, om ook op langere termijn toekomstbestendig te zijn. Hoe dat zou kunnen, daarover willen we met u het gesprek aangaan. Juist door de wijkgemeenten mee te nemen in het zoekproces, hopen we dat er een breed gedragen uitkomst is te vinden.