LopendVuur

Commissie vieringen 2020

Zoals al eerder bericht zijn in dit kader een tweetal werkgroepen ingesteld: een werkgroep vieringen en een werkgroep communicatie.

De werkgroep vieringen 2020, bestaande uit afgevaardigden van iedere wijkgemeente,

heeft als belangrijkste doel om een inventarisatie te maken van de verschillende manieren van vieren en samenkomen, die er binnen de vier wijkgemeenten zijn.

Binnen de commissie is geconstateerd, dat het van groot belang is, om open en met gevoel naar elkaar toe te communiceren. Hierbij is respect voor elkaars beleving het uitgangspunt. Om daar goed invulling aan te kunnen geven, is afgesproken dat de leden van de commissie vieringen 2020 een of enkele vieringen bijwonen in één of meer van de andere wijkgemeenten. Daar is inmiddels een begin mee gemaakt. Ook zijn vieringen bezocht buiten de vier wijkgemeenten. Zo heeft een delegatie van de commissie een viering van De Doorbrekers bezocht, zoals deze elke zondag in De Flint worden gehouden.

Mede op basis van deze uitwisselingsbezoeken wordt met elkaar gedeeld wat de leden van de commissie belangrijk vinden in de eigen vieringen en wat is opgevallen bij een bezoek aan een andere viering. Daarbij gaat het vooral om het zoeken naar wat hen gezamenlijk bindt. Natuurlijk zijn er verschillen, maar geconstateerd wordt ook dat er veel overeenkomsten zijn. Bijvoorbeeld elke vierplek kent een vorm van een welkomheter. In de ene kerk heet dat een drempelaar en bij een ander een lector, maar het is wel een vergelijkbare functie.

De gedachte is dat het gesprek hierover leidt tot een aantal punten die iedereen belangrijk vindt. Na deze inventarisatie van de huidige wijze van vieren in de verschillende wijken en de inspiratie van buiten de eigen vieringen is de commissie op het punt gekomen om vooruit te kijken. Daar zijn nu de eerste stappen in gezet.

Waar dat vervolgens toe leidt, is op voorhand niet aan te geven. De commissie hoopt gaandeweg gezamenlijk te gaan ontdekken wat een nieuwe, toekomstbestendige koers zou kunnen zijn.

Op dit moment is het idee om in het voorjaar van 2015 hierover ook één of enkele gemeenteavonden te organiseren. Naar verwachting wordt dat woensdag 11 februari 2015. Te zijner tijd wordt u daar vanzelfsprekend over geïnformeerd.